Support
หจก.ส.รุ่งเรืองการช่าง
083-945-2656, 02-717-7800 ,02-717-7801(ติดต่อ Line ID 0863396307)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การตั้งสระน้ำภายในบ้านมีทั้งคุณและโทษ

วันที่: 24-04-2013

การตั้งสระน้ำภายในบ้านมีทั้งคุณและโทษ

สระน้ำภายในบ้านนั้นมีทั้งให้คุณและโทษพอๆ กัน ถ้าหากวางอยู่ในตำแหน่งที่ผิดก็มักจะทำลายการเงินการทอง หรือทำให้คนภายในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันได้ แต่ถ้าหากวางไว้ได้ถูกจุดถูกตำแหน่ง จะเสริมความร่ำรวยความเป็นมงคลให้กับบ้านหลังนั้นมากๆ

สระน้ำ บ่อน้ำ หรือแม้กระทั่งตู้ปลายังนับรวมไปได้ เพราะเป็นแหล่งสะสมน้ำทั้งหมด น้ำเป็บ่อเกิดแห่งทรัพย์ น้ำ คือความอุดมสมบรูณ์ น้ำก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิต น้ำจึงมีประโยชน์สูงสุด บ้านหลังไหนที่ขาดน้ำ บ้านหลังนั้นจะขาดความมีชีวิตชีวาจะแห้งเหี่ยวสุขภาพจะทรุดโทรม หากมีน้ำมากเกินไป จะทำลายธาตุอื่นๆ เสียหายได้เช่นกัน น้ำจะต้องมีความสมดุลเสมอ จึงทำให้เกิดความมั่นมีศรีสุข

Tel: 083-945-2656, 02-717-7800 ,02-717-7801(ติดต่อ Line ID 0863396307)| Email: oakkharapha_5684@hotmail.co.th