Support
หจก.ส.รุ่งเรืองการช่าง
083-945-2656, 02-717-7800 ,02-717-7801(ติดต่อ Line ID 0863396307)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ประวัติวันเข้าพรรษา

วันที่: 23-07-2013

 ประวัติวันเข้าพรรษา

    "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆืต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวันหนึ่ง ระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกดปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกาุสงฆ์อยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า ปุริมพรรษา

       ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า ปัจฉิมพรรษา เว้นแต่่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามรถจะกลับได้ในเดี๊ยวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า สัตตาหะ หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชนืแห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

             สำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่

 1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย

 2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้

 3. การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด

 4.หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้

Tel: 083-945-2656, 02-717-7800 ,02-717-7801(ติดต่อ Line ID 0863396307)| Email: oakkharapha_5684@hotmail.co.th